Lâ İlâhe İllallâhül Melikül Hakkul Mübîn Muhammedün Rasulullahi Sadikul Vadil Emin

Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn

“Bütün saltanat ve hükümranlık kendisinin olan (Melik) ve apaçık yegâne hakikatin ta kendisi olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.”

Bütün saltanat ve hükümranlık kendisinin olan (Melik) ve apaçık yegane hakikatin ta kendisi olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.


Muhammedün rasulullahi sadikul vadil emin

"Muhammed  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Allah Teâlâ’nın, vaadinde sâdık ve güvenilir bir Rasûlüdür."

Muhammed  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Allah Teâlâ’nın, vaadinde sadık ve güvenilir bir Rasûlüdür.