Altın Yüzük.

İbn Abbâs (ra) anlatıyor:

Resûlullah (S.A.V.) , bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak:

–Sizden biri, ateşli koru alıp eline mi takıyor, demişti.

Resûlullah (S.A.V.) gittikten sonra o kimseye:

–Yüzüğünü al da (satmak suretiyle) ondan istifade et, demişlerdi.

–Hayır, Allah Resûlü onu alıp attıktan sonra, vallahi (bir daha) onu elimi sürmem, karşılığını vermişti.

(M5472 Müslim, Libâs, 52)

Beyaz giysi giyin; zira o, daha temiz ve daha hoştur.

İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) :

“Beyaz giysi giyin; çünkü o, giysilerinizin en hayırlısı/güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin.”

Buyurmuştur.

(D3878 Ebû Dâvûd, Tıb, 14; T994 Tirmizî, Cenâiz, 18)

[Beyaz renk, maddi ve manevi temizlik, rahmet, iyilik, tevazu, alçak gönüllülük, güzellik, hayır, hidayet, saflık ve cennetlik olmanın delili gibi olumlu mânâları çağrıştırmaktadır. Hz. Peygamber (S.A.V.), beyaz rengin saf, temiz ve sadeliğine vurgu yapmış ve bu rengin insanın ruhi yapısı ve kişiliğine olumlu anlamda etkide bulunacağına işaret etmiştir.]