32 Farz - İslamın ve İmanın Şartları

32 Farz – İslamın ve İmanın Şartları.

Dinimiz İslam ‘da, mükellef yani akıllı ve yetişkin kadın, erkek her Müslümanın, ilk önce öğrenmesi gereken, otuz iki emir vardır.
Bunlardan iman etmek, bütün insanlara emredilmiştir. Herkes için iman zaruridir. Dinde, iman eden herkes, farzları yapmak ve haramlardan sakınmak zorundadır.

Müminlere, iman edenlere; farzları ve haramları öğrenmek, bilmek de farzdır.
Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.), “İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır” (İbn Mace, Mukaddime, 17) sözleri de bu konuda bize yol göstermektedir.

32 farz ‘dan dördü esas olup, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. İman ile beraber bu dört farz, İslamın şartıdır.
İman edip de ibadet edene, yani bu dört farzı yapana “Müslim” – “Müslüman” denir. Dördünü yapıp, haramlardan da kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa, Müslümanlık bozuk olur.
Dördünü de yapmayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman, insanı yalnız dünyada korursa da, ahirete imanla gitmek güç olur.

Her Müslümanın, otuz iki farzı bilmesi farzdır, kesin emirdir.

32 Farz şunlardır:

İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: On iki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)

İmanın şartları (6):

1. Allahü tealanın varlığına ve birliğine inanmak.
2. Meleklerine inanmak.
3. Allahü tealanın indirdiği kitaplarına inanmak.
4. Allahü tealanın peygamberlerine inanmak.
5. Ahiret gününe inanmak.
6. Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teala tarafından yaratıldığına inanmak.

İslamın şartları (5):

32 Farz - İslam'ın ve İman'ın Şartları.
7. Kelime-i şehadet getirmek.
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûluh”
(Görmüş gibi bilir ve inanırım ki, Allahü tealadan başka, varlığı lazım olan, ibadet ve itaat olunmaya hakkı olan, hiçbir ilah, yoktur. Görmüş gibi bilir ve inanırım ki, Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Allahü tealanın hem kulu, hem peygamberidir.)
8. Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.
9. Malın zekatını vermek.
10. Ramazan ayında her gün oruç tutmak.
11. Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

Namazın farzları (12):

A) Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartlar da denir.

12. Hadesten taharet: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın gusül etmesidir.
13. Necasetten taharet: Vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri kaba ve hafif necasetten, pislikten temizlemektir.
14. Setr-i avret: Müslüman erkek ve kadınların başkasına göstermemeleri lazım olan yerlerini örtmesidir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden diz altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her tarafı avret yeridir.
15. İstikbal-i kıble: Namazı kıbleye yönelerek kılmaktır. Vapurda, otobüste ve trende de kıbleye dönmek farzdır. Kabe´yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe´nin kendisine yönelir.
16. Vakit: Namazı vaktinde kılmaktır. Yani namazın vaktini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir. ( Namaz Vakitleri. )
17. Niyet: Namaza dururken namazın adını, vaktini, kıbleye döndüğünü ve imama uyduğunu kalbinden geçirmektir.
18. İftitah veya tahrime tekbiri: Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir.

B) İçindeki farzları beştir. Bunlara rükün de denir.

19. Kıyam: Namazı ayakta kılmaktır. (Hasta ve özürlü olanlar oturarak kılabilir.)
20. Kıraat: Namaz kılarken Kur’ân-ı kerim okumaktır.
21. Rüku: Namaz kılarken elleri dizlere koyup eğilmek demektir.
22. Secde: Namazda her rek’atın sonunda iki kere burnu ve alnı yere koymaktır.
23. Ka’de-i ahire: Namazın son rek’atında “Ettehiyyatü” duasını okuyacak kadar oturmaktır.

Abdestin farzları (4):

24. Abdest alırken yüzü yıkamak.
25. Elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak.
26. Başın dörtte birini meshetmek.
27. Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün farzları (3):

28. Gusül ederken ağzı yıkamak.
29. Gusül ederken burnu yıkamak.
30. Gusül ederken bütün vücudu yıkamak.

Teyemmümün farzları (2):

31. Teyemmümde, cenabetten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek.
32. Teyemmümde elleri temiz toprağa vurup, yüzü meshetmek ve tekrar elleri temiz toprağa vurup, her iki kolu dirsekten avuca kadar sıvamak.


54 farz diyanet

54 FARZ NELERDİR?

54 farz aşağıda yazıldığı gibidir:

 1. – Allah-u Teala’nın bir olduğuna inanmak.
 2. – Helal yemek ve içmek.
 3. – Abdest almak.
 4. – Her gün vakti geldiğinde 5 vakit farz namazını kılmak.
 5. – Cünup olunduğunda gusül abdesti almak.
 6. – Rızkın Allah-u Teâlâ’dan olduğuna inanmak.
 7. – Helalinden, temiz elbise giymek.
 8. – Hak’ka tevekkül etmek.
 9. – Kanaat etmek.
 10. – Nimetlerinin mukabilinde, Allah-u Teâlâ’ya şükür etmek. (Elhamdülillah “Allah’ım sana şükürler olsun” demektir.)
 11. – Kazaya ve kadere razı olmak.
 12. – Belalara sabır etmek. (Belalar karşısında isyan etmemek)
 13. – Günahlardan tevbe etmek.
 14. – Allah rızası için ibadet etmek.
 15. – Şeytan’ı düşman bilmek.
 16. – Kur’ân-ı Kerîm’in hükmüne razı olmak.
 17. – Ölümü hak bilmek.
 18. – Allah’ın (c.c.) dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. Yani Allah’ın sevdiklerini sevip, Allah’ın sevmediklerini sevmemek.
 19. – Anneye ve babaya iyilik etmek.
 20. – Marûfu emir ve münkeri nehy etmek. (Gücün yettiği kadar dinin emirlerini yaymaya çalışmak)
 21. – Akrabayı ziyaret etmek. (Sıla-i rahim yapmak)
 22. – Emanete hıyanet etmemek.
 23. – Daima Allah-u Teâlâ’dan korkup, haramlardan sakınmak.
 24. – Allah’a ve Resûlüne itaat etmek.
 25. – Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak.
 26. – Müslüman yöneticilere itaat etmek. Devleti yönetene karşı gelmemek.
 27. – Tüm Aleme ibret nazarıyla bakmak.
 28. – Allah-u Teâlâ’nın varlığını tefekkür etmek.
 29. – Dilini, haram fuhuş küfür kelimelerden korumak.
 30. – Kalbini temiz tutmak. Kalbini dünyanın zararlı ve faydasız isteklerinden temizlemek.
 31. – Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. Alay etmemek.
 32. – Harama bakmamak.
 33. – Her zaman sözüne sadık olmak.
 34. – Kulağını fuhuş söz, küfür ve çalgıdan korumak.
 35. – İlim öğrenmek. Farzları ve haramları öğrenmek. (Örneğin 32 farz, 54 farz)
 36. – Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak.
 37. – Allah’ın azabından emin olmayıp daima korkmak.
 38. – Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek.
 39. – Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek.
 40. – Nefsinin haram olan isteklerine tabî olmamak.
 41. – Allah rızası için yemek yedirmek.
 42. – Kifayet miktarı (yetecek kadar) rızk kazanmak için çalışmak.
 43. – Malının zekatını, mahsülün öşrünü vermek.
 44. – Adetli ve loğusa olan eşine yakın olmamak.
 45. – Kalbini günahlardan temizlemek.
 46. – Kibirli olmaktan sakınmak.
 47. – Baliğ olmamış yetimin malını korumak.
 48. – Genç oğlanlara yakın olmamak. Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak
 49. – Beş vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak.
 50. – Zulümle kimsenin malını yememek. Kul hakkından korkmak ve kul hakkından sakınmak.
 51. – Allah-u Teâlâ’ya şirk koşmamak.
 52. – Zinadan kaçınmak.
 53. – Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.
 54. – Yok yere yemin etmemek.