abdest-almak-5

Sağ avucun içi ıslatılıp başın en az dörtte biri meshedilir. (Şafii mezhebine göre bir saç teli de olsa başın az bir kısmının meshedilmesi yeterlidir.)