Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır.

Bilâl b. Yahyâ b. Talha b. Ubeydullah”ın, babası aracılığıyla dedesi Talha b. Ubeydullah”tan naklettiğine göre,

Hz. Peygamber (S.A.V.) hilali gördüğünde şöyle derdi:

“Allah”ım! Hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam ile doğur. (Ey hilal!) Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır.”

(T3451 Tirmizî, Deavât, 50)

Kulluğun Özü: Dua

Enes b. Mâlik (R.A.)’ten nakledildiğine göre

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
“Dua, kulluğun özüdür.”

(Tirmizî, Deavât, 1)