Kulluğun Özü: Dua

Enes b. Mâlik (R.A.)’ten nakledildiğine göre

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
“Dua, kulluğun özüdür.”

(Tirmizî, Deavât, 1)