Kadir Gecesi Namazı

İbn Abbas (R.A.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte

Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha, yedi kere de İhlas okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere: “اَســـــْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَتُــــوبُ اِلَيْــــهِderse, Allah-u Te’ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.
Allah-u Te’ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.” (Muhammed Hakkı en-Nazili, Hazinetü’l-esrar, sh:39)


(selamdan sonra 70 kere)
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh.

Yayımlayan