Tahiyyetü’l-mescid namazı.

Ebû Katâde’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.):

“Mescide giren kimse, iki rekât namaz kılmadan oturmasın”, buyurmuştur.

(B1163 Buhârî, Teheccüd, 25; M1654 Müslim, Müsâfirîn, 69)

Yayımlayan