• Ebu’l-Feyz Zunnun-ı Mısri (k.s)’den bir dua.

  Ey Allahım! Bizleri, zalimlerin yurdundan geçip gidenlerden, cahillere yakınlıktan uzaklaşanlardan, amel meyvelerini ihlas nuruyla sindirenlerden, hikmet pınarından içenlerden, akıl ve sağduyu gemisine binenlerden, yakin rüzgarıyla yelken açarak dipsiz kurtuluş denizinde seyreden ve ihlas limanına yanaşanlardan eyle. Ey Allahım! Bizleri, sabır kapısını(babe’s-sabri) açanlardan, korku hendeklerini dolduranlardan, sıkıntıların işkencesinden geçenlerden, heva köprüsünü aşanlardan eyle. Çünkü Cenab-ı Hak……

 • Kurban İbadeti

  Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle, belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eden kurban; kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, hicretin ikinci yılında meşru kılınmış vacip bir ibadettir. Kuran’da Hz. Peygamber (S.A.V.)’e hitaben ,“Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” [Kevser, 108/1-2.]  buyrulmasının……

 • Kadir Gecesi Namazı

  İbn Abbas (R.A.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha, yedi kere de İhlas okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere: “اَســـــْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَتُــــوبُ اِلَيْــــهِ” derse, Allah-u Te’ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Te’ala cennete melekler gönderir de……

 • O her şeyi işitir ve bilir.

  Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Kim her sabah ve her akşam üç defa bu duayı okursa ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13) Türkçe Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’a ismihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim. Anlamı: İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla.……

 • Şaban-ı Şerif Ayı & Beraat Gecesi.

  Ali (R.A.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Şabanın yarı (on beşinci) gecesi olunca, gecesini (ibadetle) kıyamla* geçirin, gününüde oruç tutun. Şüphesiz Allah-u Tebarake ve Teala o gece güneş batımından en yakın semaya (inmekten, çıkmaktan, hareket ve intikalden münezzeh olarak, Zat’ına yakışan bir inişle) iner de, fecrin doğuşuna (imsak oluncaya) kadar: “Bağışlanmak……

 • Görmüyorlar mı?

   Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları (boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. (Nahl Suresi – 79)

 • Mümin müminin aynasıdır.

  Ebu Hureyre (R.A.) anlatıyor: Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: Mümin müminin aynasıdır, mümin müminin kardeşidir, (ihtiyaç duyduğunda) onun geçimini temin eder / zarardan-ziyandan korur ve arkasından da / gıyabında da elinden geldikçe onu savunur. (Ebu Davud, Edeb, 49). İmanlı kardeşin sana öğüt verirse tut. Ona muhalif olma, karşı durma. Kabul et. Sen hatanı göremezsin; ama o……

 • Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır.

  Bilâl b. Yahyâ b. Talha b. Ubeydullah”ın, babası aracılığıyla dedesi Talha b. Ubeydullah”tan naklettiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V.) hilali gördüğünde şöyle derdi: “Allah”ım! Hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam ile doğur. (Ey hilal!) Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır.” (T3451 Tirmizî, Deavât, 50)

 • Receb-i Şerif Ayının ilk cuma gecesi.

  Enes ibni Malik (R.A.)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte; Resülullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: …Recebin ilk cuma gecesinden gafil olmayın, çünkü o meleklerin, kendisine (rağbet edilecek bol bahşişler, hediyeler ve mükafatlar anlamına gelen) “Regaib” ismini verdikleri bir gecedir. O gecenin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Ka’be ve civarında toplanırlar. O……

 • İmanın kabul edilmeyeceği zaman.

  Ebu Hüreyre (R.A.) dedi ki; Resulullah (S.A.V); Güneş battığı yerden doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş oradan doğup insanlar onu görünce, toptan hepsi iman ederler. İşte bu, hiçbir nefse imanının fayda vermeyeceği zamandır! buyurdu. Sonra Resulullah (S.A.V.), “Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda……

 • Kul ol.

  “Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka, bir şey için yaratmadım.” (Zariyat, 51/56)

 • Allah yolunda harcayın.

  Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz… (Âl-i İmrân, 3/92) Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. (Kendinizin göz yummadan alamayacağınız) bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın… (Bakara, 2/267)

 • Dövme yaptırmak caiz midir?

  Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119). Hz. Peygamber (S.A.V.), vücuda dövme yapmak,……

 • Resulullah (S.A.V.)’in Tebük Savaşında Bir Hutbesi

  Ukbe b. Amir El-Cuhedi ‘den: Resulullah (S.A.V) ‘le beraber Tebük savaşına çıktık. Allah ‘ın Resulü, bir gün öncesinden uykusuz olduğu için bir yere uzandı ve ancak  güneş bir mızrak boyu yükselince uyandı. Bilal ‘e; -Ey Bilal! Ben sana fecri gözle demedim mi? dedi. Bilal; -Ya Resulallah! Sizin gibi bende uyuyakaldım, dedi. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hareket emrini……

 • (Yabancı) bir kadınla yalnız kalmayın.

  İbn Abbâs’tan (R.A.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın. (B5233 Buhârî, Nikâh, 111; M3274 Müslim, Hac, 424)

 • Zikir Meclislerinde Bulunun

  Müslim’in Ebû Hüreyre’den naklettiği bir rivayette Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Allah Teâlâ’nın (diğer meleklerden ayrı olarak) zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar, bir zikir meclisi buldukları zaman, onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teâlâ, bildiği hâlde onlara: –Nereden……

 • Dul kadınların ve yoksulların işlerine koş.

  Ebû Hüreyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar, Allah (C.C.) yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.” Ravi, sanıyorum “(O kimseler), bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir.” buyurdu, dedi. (B6007 Buhârî, Edeb, 26; M7468 Müslim, Zühd, 41)

 • PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİR.

  Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (Ahzab, 33/56) (Salavat, Salat-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salat-ü selam getirebilir. Salat-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.) Peygamber……

 • Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.

  Süfyan b. Abdullah es-Sekafî (R.A.)’den rivayet edildiğine göre Allah Rasûlü (S.A.V.) şöyle demiştir: “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, Îmân, 62.)

 • Allah ‘a kulluk et.

  Oysa kendilerine yalnızca Allah’a kulluk etmeleri, içtenlikle sadece O’na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları; namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine, 98/5)

 • Allah ’ım, kullarını dirilttiğin gün, beni azabından koru!

  Huzeyfe’nin (R.A.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah (S.A.V.) , yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra, “Allâhümme kınî azâbek, yevme teb’asü ibâdek. (Allah ’ım, kullarını dirilttiğin gün, beni azabından koru!)” diye dua ederdi. (T3398, T3399 Tirmizî, Deavât, 18; D5045 Ebu Dâvûd, Edeb, 97, 98)

 • Kulluğun Özü: Dua

  Enes b. Mâlik (R.A.)’ten nakledildiğine göre Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Dua, kulluğun özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1)

 • Müminin Nur’u.

  Ebû Hâzim anlatıyor: Ebû Hüreyre’nin arkasında idim. Namaz için abdest alıyordu. Kolunu koltuk altına kadar yıkadı. Kendisine, “Ey Ebû Hüreyre! Bu nasıl abdest?” dedim. Bana, “Ey Benî Ferrûh! Siz burada mıydınız? Sizin burada olduğunuzu bilsem böyle abdest almazdım. Lâkin ben Dostumun (S.A.V.) şöyle dediğini işittim: “Müminin ziyneti (nuru), abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (M586……

 • Allah ve Elçileri Sözünden Dönmez!

  Aişe’den (R.A.) şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail (A.S.), Resûlullah (S.A.V.)’i bir ara ziyaret edeceğini vadetmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem (S.A.V.) “Allah ve elçileri sözünden dönmez!” diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki, sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine: –(Ya Aişe), bu köpek buraya ne zaman girdi, diye……

 • Komşuna iyi davran.

  Ebû Şüreyh el-Huzâî’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Allah (C.C.)’a ve âhiret gününe inanan, komşusuna iyi davransın. Allah (C.C.)’a ve âhiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah (C.C.)’a ve âhiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya da sussun.“ (M176 Müslim, Îmân, 77)

 • Peygamber (S.A.V.) ‘in Yasakladığı işler.

  Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.) , (niteliksiz) köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. (B2280 Buhârî, İcâre, 20; M4009 Müslim, Müsâkât, 39)

 • Saç ve sakalınızı boyayın.

  Câbir b. Abdullah (ra) şöyle anlatıyor: Mekke’nin fethedildiği gün Ebû Bekir es-Sıddîk’in (ra) babası Ebû Kuhâfe (Resûlullah’ın huzuruna) getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine; Resûl-i Ekrem (S.A.V.) : “Bunu (boyayarak) değiştirin, ama siyah boyadan da sakının.” buyurdu. (M5509 Müslim, Libâs, 79)

 • Besmele çek, Sağ elinle ve Önünden ye.

  Resûlullah (S.A.V.)’ın himayesine aldığı Ebû Hafs Ömer b. Ebû Seleme Abdullah b. Abdülesed anlatıyor: Ben, Resûlullah (S.A.V.)’ın bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resûlullah (S.A.V.) : “Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye”, buyurdu. -Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. (B5376 Buhârî, Et’ime, 2; M5269 Müslim, Eşribe,……

 • Tahiyyetü’l-mescid namazı.

  Ebû Katâde’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.): “Mescide giren kimse, iki rekât namaz kılmadan oturmasın”, buyurmuştur. (B1163 Buhârî, Teheccüd, 25; M1654 Müslim, Müsâfirîn, 69)

 • Münafığın Alameti Üçtür.

  Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.) şöyle demiştir: “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.” (B33 Buhârî, Îmân, 24; M211 Müslim, Îmân, 107) Diğer bir rivayette; “O kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de (münafıktır.)” ilâvesi……

 • Namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz.

  Enes (ra) şöyle anlatıyor: Bir gece sahâbîler, Hz. Peygamber (S.A.V.)’in mescide gelmesini beklediler. Resûlullah (S.A.V.) gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek: “Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz”, buyurdular. (B572 Buhârî, Mevâkît, 25)

 • Altın Yüzük.

  İbn Abbâs (ra) anlatıyor: Resûlullah (S.A.V.) , bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak: –Sizden biri, ateşli koru alıp eline mi takıyor, demişti. Resûlullah (S.A.V.) gittikten sonra o kimseye: –Yüzüğünü al da (satmak suretiyle) ondan istifade et, demişlerdi. –Hayır, Allah Resûlü onu alıp attıktan sonra, vallahi (bir daha) onu elimi sürmem,……

 • Kur’an’ı Güzel Sesle ve Ahenkle Oku.

  Ebû Lübâbe Beşîr b. Abdü’l-Münzir’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle demiştir: “Kur’an’ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.” (D1471 Ebû Dâvûd, Vitir, 20)