Peygamber (S.A.V.) ‘in Yasakladığı işler.

Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) , (niteliksiz) köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

(B2280 Buhârî, İcâre, 20; M4009 Müslim, Müsâkât, 39)

Yayımlayan