Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.

Süfyan b. Abdullah es-Sekafî (R.A.)’den rivayet edildiğine göre

Allah Rasûlü (S.A.V.) şöyle demiştir:

“Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.”

(Müslim, Îmân, 62.)

Yayımlayan