Ey Allah ‘ın Kulları, Kardeş Olun!

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Zan (ile konuşmak)dan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.
Birbirinizin kusurlarını araştırmayın.
Birbirinize karşı böbürlenmeyin.
Birbirinizi kıskanmayın.
Birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin.
Ey Allah’ın kulları, Allah’ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez.”

Resûlullah (S.A.V.), eliyle göğsüne işaret ederek:

“Takva (Allah korkusu) işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın, Müslümana kanı, onuru, malı haramdır (saygın ve dokunulmazdır). Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar”, buyurdu.

(M6541-M6543 Müslim, Birr, 32-34; B6066 Buhârî, Edeb, 58)

Bir rivayette de şöyledir:

“Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın,
birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın.
Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!”

Diğer bir rivayet ise şöyledir:

“Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt
çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın.
Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!”

Başka bir rivayete göre,

“Birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup (yeni
satış) yapmayın!” buyrulmuştur.

(M6537-M6539 Müslim, Birr, 29, 30; T1935 Tirmizî, Birr, 24)

Yayımlayan