Kendini Beğenme!

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

(Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak) “İnsanlar helak oldu (azabı hak etmiştir)” diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.

(M6683 Müslim, Birr, 139)

Yayımlayan