Bilgi İletilen Kimse

İbn Mes’ûd’un (ra) işittiğine göre,

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.”

(T2657 Tirmizî, İlim, 7)

Yayımlayan