İlim Tahsili

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.”

(M6853 Müslim, Zikir, 38)

Yayımlayan