Ameller Niyete Göredir.

Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’ın aktardığına göre,

Rasûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Rasûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasûlü’ne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti, hicretine sebep olan şeyedir.”

(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmâre, 155.)

Yayımlayan