Hidayet ve İlim

Ebû Mûsâ (el-Eş’arî) (ra) tarafından rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

“Allah ’ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır; bolca ot ve çayır bitirir.
Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir; suyu tutar.
Allah da o su ile insanları faydalandırır, insanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar.
Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası, ne suyu
tutar, ne de ot bitirir.

İşte, Allah ’ın dinini anlayan ve Allah ’ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimse ile buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.”

(B79 Buhârî, İlim, 20; M5953 Müslim, Fedâil, 15)

Yayımlayan